تریبال

تریبال یک ژانر موسیقی محلی است که موسیقی سنتی را با موسیقی جهانی ترکیب می کند. از نظر ساختاری شبیه موسیقی غمگین است ، اما عناصر سازهای کوبه ای یا موسیقی بومی (نوعاً طبل های کنگا یا مشتق شده آن) را فراهم می کند.

post area