پاپ

موسیقی پاپ یک سبک از موسیقی عامه‌پسند است. و معمولاً در مقابل موسیقی کلاسیک و فولک قرار می‌گیرد و از آن‌ها متمایز است.

post area